Madhumita Bhattacharyya - Protiviti Dallas.jpg

Madhu Bhattacharyya

Managing director and global leader, enterprise data and analytics

Madhu Bhattacharyya is managing director and global leader, enterprise data and analytics, at Protiviti.